WORK IN JAPAN!WORK IN JAPAN!

  • Facebook
  • Twitter
留学アプリ漫画留学アプリ漫画
  • JOB SEARCHJOB SEARCH
  • TelephoneTelephone
  • ResumeResume
  • InterviewInterview

Khi bạn muốn tìm một công việc chấp nhận sinh viên quốc tế...

Step1Hãy tải
"Ứng dụng cho Sinh viên Quốc tế Mynavi Baito"
về điện thoại thông minh của mình
Nhờ được thiết kế đơn giản và rõ ràng, bạn sẽ vẫn dùng được ngay cả khi không giỏi tiếng Nhật! Khi bạn khởi động ứng dụng, đầu tiên hãy chọn khu vực bạn sinh sống: "Kanto", "Kansai",...
Step1
Step2Chọn các điều kiện của bạn
và tìm kiếm một công việc
Tìm kiếm các cơ hội việc làm ngay! Với "Tìm kiếm theo trình độ tiếng Nhật", "Tìm kiếm theo địa điểm hiện tại" và nhiều hơn nữa, các điều kiện thuận tiện giúp sinh viên quốc tế dễ dàng tìm kiếm việc làm!
Step2
Step3Nếu bạn tìm thấy một công việc mình mong muốn, hãy hỏi thêm thông tin qua điện thoại
Gọi điện đến nơi bạn muốn làm việc và sắp xếp một cuộc phỏng vấn. Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ điều gì với công việc, bây giờ là lúc để làm rõ. Ngoài việc sử dụng điện thoại, bạn cũng có thể ứng tuyển trực tuyến!
Step3
Bạn nên nói gì qua điện thoại?Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn, hãy xem Ứng tuyển qua điện thoạiBạn nên nói gì qua điện thoại?Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn, hãy xem Ứng tuyển qua điện thoại

マイナビバイトの留学生アプリマイナビバイトの留学生アプリ

  • App Store
  • Google Play
  • App Store
  • Google Play
アプリイメージ
PAGE TOP